Zarząd

Skład Zarządu Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica na kadencję 2016 – 2019

Smolarska Maria Prezes
Krzyżanowski Andrzej Wiceprezes
Sadliński Marek Sekretarz
Szymańska Alina Członek Zarządu
Kmita Przemysław Członek Zarządu