Sprawozdawcze walne zebranie i składki członkowskie

drukuj
Zarząd Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica informuje, że w dniu 30

marca 2017r ( czwartek) o godz. 17.30 w budynku klubu LKK Drzewica przy

ul. Fabrycznej 18 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków

naszego klubu. Tematem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania

finansowego i merytorycznego z działalności klubu za rok 2016.

W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła walne zebranie

sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu 30 minut po

pierwszym wyznaczonym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych

do głosowania.

Przypominamy o wpłacaniu składek członkowskich w kwocie 50zł.

Członkowie klubu obowiązani są do regularnego opłacania składki

członkowskiej.

Zgodnie ze Statutem Klubu Rodz. 3 paragraf 11 ust. 1 członkami

zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za

granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

Składki członkowskie wpłacamy do 27 marca 2017r bezpośrednio na

konto klubu z zapisem- „składka członkowska na 2017r” lub do księgowej,

członków Zarządu czy trenerów.

Numer rachunku LKK Drzewica

14 9145 1011 4000 0011 2000 0001

W sprawie wypełnienia Deklaracji członkowskiej należy się kontaktować

z Prezes Marią Smolarską

Leave a Comment