Wybrano nowe władze LKK Drzewica

drukuj
7 marca 2019 r. w siedzibie LKK Drzewica odbyło się Walne Zebranie Wyborcze członków stowarzyszenia. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu LKK.
 2. Sprawdzenie kworum i prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybór komisji skrutacyjnej.
 9. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej LKK Drzewica.
 10. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej LKK Drzewica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu LKK Drzewica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków.
 15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

W zebraniu wzięło udział 23 spośród 28 członków LKK Drzewica, w związku z czym spotkanie było prawomocne. Spotkaniu przewodniczył Andrzej Krzyżanowski, protokolantem była Alina Szymańska.

Do Zarządu zgłoszono kandydatury 5 osób (niezbędne minimum), do Komisji Rewizyjnej 3 osoby. Komisja skrutacyjna w składzie: Joanna Kalużna (Przewodnicząca Komisji), Izabela Bąkiewicz oraz Michał Kiljanek rozdała 23 karty do głosowania i przypomniała o sposobie głosowania. Wybory decyzją Walnego Zebrania Członków odbywały się w sposób tajny.

Zarząd LKK Drzewica w kadencji 2019 – 2023 pracował będzie w składzie:

 1. Waldemar Gapys – Prezes Zarządu
 2. Adam Reguła – Wiceprezes Zarządu
 3. Danuta Nowak – Sekretarz Zarządu
 4. Andrzej Bartos – członek
 5. Mirosław Szymański – członek

Komisja Rewizyjna LKK Drzewica w kadencji 2019 – 2023 pracować będzie w składzie:

 1. Józef Ramus – Przewodniczący Komisji
 2. Jarosław Abramczyk – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Maria Smolarska – Sekretarz Komisji

Na fot. od lewej: M. Szymański, A.Bartos, D. Nowak, W. Gapys, A. Reguła

2 Comments

 1. witam
  Mam 48 lat jestem ratownikiem wodnym,sternikiem motorowodnym, zeglarzem jachtowym . MIeszkam w Piotrkowie trb.
  czy mozna należeć do waszego klubu do grupy seniorów lub masters, przyjezdzać na treningi poi opłaceniu skadek klubhowych oraz za wypozyczenie sprzętu . czy prowadzicie kursy z kajakarstwa górskiego za odpłatnością jjestem zainteresowany. moj nr tel. 664296979
  trenoałem od młodzika do juniora starszego kolarstwo szosowe iprzełajowe w klubie staRT PIOTRKÓW JESTEM SPRAWNY FIZYCZNIE. Z ZAWODU JESTEM NAUCZYCIELEM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIEPEŁNOSPOPRAWNYCH PIOTRKOWIE TRYB.
  DZIEKUJE I CZEKAM NA ODPOWIEDZ ZPAŃSTWA STRONY .

Leave a Comment