Wybory władz LKK Drzewica przełożone na 7 marca

drukuj
Zarząd LKK Drzewica informuje, że podczas Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków w dniu 7 lutego 2019 r. z uwagi na małą liczbę obecnych, nie dokonano wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję. Walne Zebranie Członków o charakterze wyborczym  odbędzie  w dniu 7 marca (czwartek), godz. 17.00.

Zachęcamy do wstępowania w poczet członków LKK Drzewica, szczególnie rodziców zawodników oraz wpłaty składki członkowskiej do dnia 7 marca 2019 r., godz. 16.30. Wysokość składki pozostaje na poziomie roku ubiegłego i wynosi 50,- zł na rok. (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy). Opłatę można wnosić na rachunek bankowy LKK Drzewica o nr 14 9145 1011 4000 0011 2000 0001, Bank Spółdzielczy w Przysusze, oddział w Drzewicy z tytułem „składka członkowska na 2019 r.” lub bezpośrednio do księgowej, członków Zarządu czy trenerów.

Deklaracja członkowska znajduje się pod artykułem http://lkkdrzewica.pl/?p=2320 .

 

 

Leave a Comment