SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2019

drukuj

Zarząd Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica przypomina o konieczności opłacenia składki członkowskiej za rok 2019. Termin wpłat mija w dniu 30 stycznia 2019 r.

Wysokość składki pozostaje na poziomie roku ubiegłego i wynosi 50,- zł . (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy). Opłatę można wnosić na rachunek bankowy LKK Drzewica o nr 14 9145 1011 4000 0011 2000 0001, Bank Spółdzielczy w Przysusze, oddział w Drzewicy z tytułem „składka członkowska na 2019 r.” lub bezpośrednio do księgowej, członków Zarządu czy trenerów.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Statutu Klubu rozdz. III paragraf 13 pkt 8 regularne opłacanie składki jest obowiązkiem członka stowarzyszenia.

Leave a Comment