Publikujemy projekt tekstu jednolitego statutu

drukuj
Zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały w sprawie zmiany treści oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu oraz uchwały w sprawie wyrejestrowania stowarzyszenia z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 6

Uchwała Nr 5

STATUT tekst jednolity-1

Przypominamy, że kwestie nowej treści statutu będą jednymi z najważniejszych punktów piątkowych obrad Walnego Zebrania Członków, dlatego z uwagi na wagę podejmowanych tematów, liczymy na niezawodną obecność.

 

Zarząd LKK DRZEWICA.

Leave a Comment