SKŁADKA CZŁONKOWSKA

drukuj
Zarząd Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica przypomina o konieczności opłacenia składki członkowskiej za rok 2018. Termin wpłat mija w dniu 15 lutego 2018 r.

Wysokość składki pozostaje na poziomie roku ubiegłego i wynosi 50,- zł . (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy). Opłatę można wnosić na rachunek bankowy LKK Drzewica o nr 14 9145 1011 4000 0011 2000 0001, Bank Spółdzielczy w Przysusze, oddział w Drzewicy z tytułem „składka członkowska na 2018 r.” lub bezpośrednio do księgowej, członków Zarządu czy trenerów.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Statutu Klubu Rozdz. 3 paragraf 11 ust. 1 członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

 

Leave a Comment