Miesiąc: Marzec 2019

Wybrano nowe władze LKK Drzewica

7 marca 2019 r. w siedzibie LKK Drzewica odbyło się Walne Zebranie Wyborcze członków stowarzyszenia. Porządek obrad przedstawiał się następująco: Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu LKK. Sprawdzenie kworum i prawomocności zebrania. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania. Przedstawienie proponowanego porządku obrad. Wybór komisji uchwał i wniosków. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie […]