Miesiąc: Styczeń 2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Szanowni Państwo! Na podstawie § 21 ust. 1 i 4 statutu LKK Drzewica Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków LKK Drzewica na Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r. (czwartek) w siedzibie Klubu przy ul. Fabrycznej 18 w Drzewicy. Pierwszy termin – godz. 17.00, drugi termin – godz. […]

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2019

Zarząd Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica przypomina o konieczności opłacenia składki członkowskiej za rok 2019. Termin wpłat mija w dniu 30 stycznia 2019 r. Wysokość składki pozostaje na poziomie roku ubiegłego i wynosi 50,- zł . (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy). Opłatę można wnosić na rachunek bankowy LKK Drzewica o nr 14 9145 1011 4000 0011 2000 0001, Bank Spółdzielczy w […]